Afera Perenič

Potek postopka glede domnevne finančne goljufije

Pereničevo podjetje ničesar ne skriva. Sledite lahko celotnemu poteku postopka.

september 2022

ZZZS nenadoma obvesti družbo Studio R koncesionarja v družinski medicini, da bo zaradi utemeljenega suma izvedel izredni nadzor.

ZZZS pisno obvesti, da je prejel prijavo finančne goljufije. Družba Studio R obvesti ZZZS, da mora vso dokumentacijo varno shraniti za morebitne sodne postopke ter opozori odgovorne osebe ZZZS, da je uničenje ali potvarjanje dokumentacije kaznivo dejanje.

september 2022
Nadzorni zdravnici dne 15.09.2023 v ordinaciji na Vrhniki izvedeta izredni nadzor. Osnova za nadzor je bil izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca zavarovanih oseb za obdobje (od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022) in primerjava le teh z opravljenim delom evidentiranim v zdravstveni dokumentaciji (zdravstveni kartoni, recept, naročilnice za medicinske pripomočke, popisi bolezni ipd.).

Ker je očitno, da gre za lažne obtožbe in da bi zaščitila zaposlene v družbi pred nedopustnimi pritiski ZZZS, direktorica družbe za odgovorno osebo določi Gorazda Pereniča.

Gorazd Perenič kritizira ravnanje odgovornih administrativnih uslužbenk in uslužbencev ZZZS, pohvali pa korektnost nadzora s strani nadzornih zdravnic.

november 2022

Končni zapisnik izrednega nadzora potrdi, da družba dela odlično in v korist tisočev pacientov. Utemeljeni sum ZZZS se izkaže za lažnega. Nadzorni zdravnici izrecno zapišeta “Dokumentacija je lepo urejena in v celoti v elektronski obliki.” ter v celotnem mesecu odkrijeta pravilno poslovanje v več kot 94% (zgolj 3 storitve od 150 so bile zavrnjene). Napaka znaša skromnih 37 EUR in o goljufiji ni ne duha, ne sluha.

Ko se izkaže, da je bila prijava lažna, se začnejo skrivalnice na ZZZS. Ko družba Studio R zahteva lažno prijavo, je ZZZS ne želi posredovati in se izgovarja na varstvo osebnih podatkov. Človeku se nehote pojavi sum – so lažno prijavo morda na ZZZS napisali kar sami sebi in zdaj ščitijo lastne zaposlene? Je korupcija na ZZZS res že tako razširjena, da preganja izvajalce, ki delajo v dobro pacientov?

Družba zadevo preda odvetnikom in odgovorni na ZZZS se bodo glede svojih ravnanj zagovarjali pred sodiščem in slovensko javnostjo.

Eni in isti ljudje, imenovani stran od oči javnosti in demokratičnih volitev, že desetletja krojijo zdravstveno politiko. Odgovorni so za katastrofalno stanje, a vseeno v medijih nastopajo kot poznavalci in napadajo vse, ki želijo spremembe v dobro pacientov.

Gorazd Perenič